Odborná péče a údržba chladícího zařízení

Připravte své chladící zařízení na letní provoz již teď!

Co se děje, když začne být venku teplo?

V případě, že se zvýší teplota vzduchu v prostoru chladících zařízení, zhoršuje se jejich funkce. Proto naše firma doporučuje jejich kontrolu popřípadě vyčištění. Precizní kontrola přispívá ke spolehlivému chodu zařízení, správné funkci a optimální potřebě el. energie.

Proč a jak čistit výrobníky ledu?

 

Pokud výrobník ledu vyrábí led, obvykle mu obsluha nevěnuje větší pozornost. Tím, že ve výrobníku cirkuluje studená voda málokdo řeší pravidelnou údržbu. O to více je potřeba dbát na čistotu, odstranění vodního kamene a dezinfekci potrubí, trysek, čerpadla a zásobníku ledu. V neposlední řadě je třeba čistit ventilátor, který se zanáší prachem a jinými pevnými částicemi.

U výrobníků ledu doporučujeme minimálně 1 x ročně provést kompletní vyčištění zařízení, kontrolu chladícího systému, vyčištění výparníku a odstranění bakterií.

 

Jak poznáte správnou funkci výrobníku ledu?

 

Trysky jsou průchodné, na povrchu se nenachází vodní šlem. Led má pravidelný tvar a není deformovaný, je čirý. Výrobník pracuje na plnou kapacitu. Znečištěný výrobník ledu může být problémem při kontrole Státní zemědělské a potravinářské inspekce, bývá totiž často zanesen a je snadno identifikovatelným zdrojem patogenních organismů.

 

Cena za provedení údržby je 2070 Kč bez DPH v rámci Brna a obsahuje:

  • demontáž zařízení
  • odvoz na servis
  • vyčištění
  • dezinfekci (odstranění bakterií)
  • kontrola chladícího systému
  • vyčištění výparníku
  • kontrolu zařízení
  • následnou montáž a provozní zkoušku u zákazníka.

 

Péči věnujte i ostatním chladícím technologiím!  

Myslete na lednice, mrazící a chladící boxy, chlazené stoly, saladety a jiné.  

 

Využijte přítomnosti odborníka na chlazení a nechte si vše zkontrolovat : dostatečné množství chladiva, čistotu výparníku a srážníku, správnou funkci kompresoru a dalších částí chladícího systému, správnou těsnost dveří a kvalitu těsnění apod.

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte servisní oddělení.