Technologie pro hotely

Projekt – dodávka – montáž – servis
Na začátku spolupráce s námi je dostatek vstupních informací o koncepci, pojetí a velikosti provozu. Výstupem je kvalitní projekt kuchyně, který vypracujeme na základě vlastního zaměření. Projekt konzultujeme následně s provozovatelem, s šéfkuchařem popř. jinými zainteresovanými lidmi. Projekt odpovídá požadavkům legislativy a moderním přístupům v gastronomii. Nabízíme projednání na hygieně, následuje vypracování projektu do stadia prováděcí dokumentace.
Realizace zakázky spočívá v montáži odbornými techniky z vlastních řad školených zaměstnanců, zaškolení obsluhy odborným kuchařem přímo v provozu.
Dlouhodobě spolupracujeme v rámci preventivního i pozáručního servisu, dodávek kvalitní chemie a poradenství.

Copyright © HRASPO spol. s r.o. 2009 - 2018