GDPR

Ochrana osobních údajů

Základní informace ke zpracování a ochraně osobních údajů

Tuto informaci vydává společnost HRASPO spol. s r.o. za účelem informování zákazníků a dalších smluvních partnerů.

 

HRASPO spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen jako „GDPR“).

1.    Identifikace správce osobních údajů

HRASPO spol. s r.o.

Tuřanka 1148/107

627 00  Brno, IČ 25323610

2.   Jaké osobní údaje zpracováváme?

 Osobní údaje, které nám sami poskytnete:

V případě, že si u nás objednáte zboží či služby, potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu). Bez těchto údajů není možné zajistit řádné a správné doručení objednaného zboží.

Vaši emailovou adresu taktéž potřebujeme. Zasílám vám na ni potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy.

Můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají, abychom mohli být lepší a efektivnější při splnění uzavřené smlouvy. Například, pokud nám poskytnete číslo telefonu, můžeme vám zaslat informaci o doručení zboží, popřípadě se s vámi můžeme spojit, kdyby došlo ke změně.  Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.

Poté, co vám bude zboží doručeno, vám může být doručena emailová zpráva s žádostí o ohodnocení zakoupeného zboží.

Pokud se na nás obrátíte telefonicky nebo napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.

Osobní údaje třetích osob, které nám vy poskytnete:

 

Může se např. stát, že si u nás zboží zakoupíte vy, ale nechcete jej vyzvednout či reklamovat. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. Ve svém uživatelském profilu můžete vymezit pověřené osoby, které jsou za vás oprávněné např. přebírat zboží či zboží reklamovat. Tím nám poskytnete i jejich osobní údaje.

3.    Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

4.    Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies.
 

Co je soubor cookie?
Cookie je malý textový soubor, který se vytvoří navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

K čemu se cookies používají?
Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našeho internetového obchodu a v našich mobilních aplikacích používáme tyto cookies:

Technická cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme technická cookies. Bez nich by náš internetový obchod vůbec nemohl vůbec fungovat.

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.)

5.    Kamerový systém v sídle naší firmy

Zpracováváme i záznamy z kamer v našem sídle.

Kamery v sídle naší firmy máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému jsme my, společnost HRASPO, spol. s r.o., IČ 5323610.

Venkovní i vnitřní prostory sídla naší firmy jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem.

6.    Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

7.    Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

Nákup zboží: zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vyřídili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním kontaktním údajům se na vás můžeme snadno obrátit.
Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou emailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
Marketingová činnost: Email marketing: emailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte v nastavení vašeho uživatelského profilu  nebo se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených na webu naší firmy.
Zlepšujeme naše služby: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. nové příslušenství k zakoupeným produktům.
Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

8.   Osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních důvodů

Plnění a uzavření smlouvy

Většinu vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat emailové a SMS zprávy. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer na našich jednotlivých provozovnách.

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku.

Souhlas

Souhlas potřebujeme, pokud Vám chceme zaslat obchodní sdělení (email marketing). Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že si buď upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce.

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.

9.   Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. emailem či prostřednictvím SMS zprávy) můžeme k rozesílce využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

10.   Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

Údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu budou obecně zpracovávány po dobu 5 let, nedojde-li dříve k odvolání souhlasu s jejich zpracováním.

Při přihlášení k odběru obchodních sdělení vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách naší firmy.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje, které nám sdělíte v rámci svého uživatelského profilu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Vaše kamerové záznamy standardně ukládáme po dobu maximálně 5 týdnů. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předat. V takovém případně nejsou záznamy po 5 týdnech mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

11.   Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Ochrana osobních údajů je naší prioritou. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

Děláme maximum pro to, abychom využívali taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

12.   Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let.

13.  Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména tyto práva:

právo na přístup k vašim osobním údajům,
právo opravit či doplnit své osobní údaje,
právo požadovat omezení jejich zpracování,
právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů,
právo požadovat přenesení vašich osobních údajů,
právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů,
právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“),
právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
                                                                         

Právo na úpravu a doplnění

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod.

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktů na naší webové stránce.

Právo na opravu

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.

Právo na přístup

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce.

 Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Právo na výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let
Své právo můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce.

 Právo na vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce.

Právo na omezení zpracování

Pokud:

 popíráte přesnost vašich osobních údajů,
 vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,
my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste
vznesl/a námitku dle předchozího bodu,  máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Právo na podání stížnosti

V případě, že máte dojem, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Přesto budeme rádi, pokud se nejprve obrátíte na vás a vše společně vyřešíme k vaší spokojenosti. Jsme tu pro vás.