Reklamace

Reklamaci vady díla je objednatel povinen učinit na formuláři zhotovitele (reklamační protokol), který stáhnete zde.  Reklamaci je objednatel povinen doručit zhotoviteli na adresu sídla zhotovitele nebo elektronicky na e-mail zhotovitele: servis@hraspo.cz.