Projektování kuchyní

Jaký je postup přípravy návrhu a výroby vizualizací provozu?

Na začátku spolupráce s námi je dostatek vstupních informací o koncepci, pojetí a velikosti provozu. Výstupem je kvalitní projekt kuchyně, který vypracujeme na základě vlastního zaměření. Projekt konzultujeme následně s provozovatelem, s šéfkuchařem popř. jinými zainteresovanými lidmi. Projekt odpovídá požadavkům legislativy a moderním přístupům v gastronomii. Nabízíme projednání na hygieně, následuje vypracování projektu do stadia prováděcí dokumentace.
Realizace zakázky spočívá v montáži odbornými techniky z vlastních řad školených zaměstnanců, zaškolení obsluhy odborným kuchařem přímo v provozu.
Dlouhodobě spolupracujeme v rámci preventivního i pozáručního servisu, dodávek kvalitní chemie a poradenství.

Zpracujeme a připravíme :

  • projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení

  • realizační projektovou dokumentaci stavby

  • prováděcí projekt elektro pro instalovaná zařízení 

  • rozpočty technologického vybavení gastronomických provozů

  • požadavky pro hygienu dle platné legislativy

  • podklady zadávací dokumentace pro výběrová řízení

  • posouzení investičních záměrů

  • technickou zprávu

        

Při zpracování projektové dokumentace klademe důraz nejen funkčnost provozu, ale také optimalizaci ploch a snadnou oblužnost.  Zajišťujeme technický dozor.

2D studie 

Projekty tvoříme s využitím programu Autocad. Výstupem jsou přehledně zpracované dokumenty v různém stupni rozpracování. 

 

3D vizualizace

U každého vizualizovaného interiéru záleží  na účelu a typu vizualizace. V případě technologického řešení není potřeba klást důraz na detail a podrobnější zpracování, jde spíše o schematické znázornění zařízení. Zde je 3D model (SketchUp) důležitý zejména pro představu uspořádání a dispozičního řešení kuchyně a pro simulaci provozu. Na základě Vašeho požadavku proto připravíme a navrhneme vhodné řešení. Výstupem je schematický 3D model konkrétního prostoru a pohledy na jednotlivé části.

V případě, že se jedná o zařízení určené k prezentaci nabízených produktů zákazníkovi, tzn. prodejní vitríny, barové sestavy, otevřené kuchyně apod., snažíme se o detailní zpracování v součinnosti s návrhem interiéru.