RATIONAL Premium Partner

Hlavními kritériemi je kvalita a rozsah nabízených služeb, nabídka programů jako jsou preventivní profylaktické prohlídky, organizování kuchařských seminářů a školení, kvalitní servis a odborné poradenství.